Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Spotkania informacyjne już za nami

W dniach od 20 września do 5 października przeprowadziliśmy cykl dziewięciu spotkań informacyjnych na obszarze gminach członkowskich naszego Stowarzyszenia. Spotkania skierowane były do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020 i dotyczyły możliwości uzyskania dotacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Przekazaliśmy najważniejsze informacje, m. in. cele naszej strategii, zakres operacji i lokalne kryteria wyboru. Dziękujemy wszystkim uczestnikom (ponad 100 osób) za obecność oraz ciekawe, a czasem trudne pytania.