Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 19 września 2022r. o  godzinie 18:30 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 16, 42-290 Blachownia

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb

2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii

3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii

4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii

5. Określenie grup docelowych

PDFZaproszenie SK Blachownia.pdf (475,44KB)