Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY

W imieniu Stowarzyszenia "Druga Szansa" i LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" zapraszamy na mini rajd rowerowy "Rowerem przez Kłobuck". 

START: 3 września 2022 r. o 15:00 spod OSIR w Kłobucku

META: przyjazd wszystkich uczestników do Niwa- Skrzeszów  

Następnie zapraszamy na kino plenerowe, ognisko, pokazy rowerowe oraz losowanie nagród wśród uczestników. 

Rajd organizowany jest w ramach nr 4/2021/G "Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego" realizowany przez LGD "Zielony Wierzchołek Śląska". 

 

JPEGPlakat - Rajd Rowerowy.jpeg (104,98KB)