Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ PIŁKARSKI

Serdecznie zapraszamy na turniej piłki nożnej w Pankach. 

ILOŚĆ DRUŻYN: maksymalnie 12 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń) 

SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony od ilości uczestniczących drużyn 

 Zgłoszenia przyjmowane do 14.09.2022 pod nr tel.: 530 509 297 oraz 691 053 481. 

 

Turniej realizowany jest w ramach projektu pn. Eko - akademia sportu - wzmocnienie aktywności kapitału lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć, turniejów sportowych i warsztatów ekologicznych" współfinansowanych ze  środków EFRROW. 

PNGturniej.png (255,90KB)