Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Projekt KSOW

logo KSOW.png

Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW na Podlasiu i Pojezierzu poprzez organizację dwóch wyjazdów studyjnych

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska" realizuje operację pn. "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW na Podlasiu i Pojezierzu poprzez organizację dwóch wyjazdów studyjnych ".

Operacja polega na organizacji dwóch wyjazdów studyjnych dla 100 osób z województwa śląskiego i ma na celu identyfikację i gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020 zlokalizowanych na Podlasiu i Pojezierzu – Mazurach oraz zapoznanie się uczestników wyjazdów studyjnych z pomysłami, które zostały zrealizowane oraz rozwiązaniami, które zostały wdrożone i wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.

Natychmiastowym efektem operacji będzie:

 - zidentyfikowanie i zgromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020

- podniesienie poziomu wiedzy wśród 100 uczestników wyjazdów na temat projektów zrealizowanych z PROW.

Więcej informacji na temat realizowanej operacji udziela Elżbieta Wachowska

e-mail: 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Chcesz zostać Partnerem KSOW - zarejestruj się na stronie www.ksow.pl