Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu  5 czerwca 2023 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 .

o godz. 17.00 - I termin, o godz. 17.15 - II termin

 

Porządek zebrania:

 

  1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie LSR na lata 2023-2027
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR na lata 2023-2027
  6. Przedstawienie zmian w Statucie LGD
  7. Podjęcie uchwały dot. zmian w Statucie LGD
  8. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     

W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                                               Witold Łacny                       

 

PDFWALNE ZEBRANIE 2023.06 zaproszenie.pdf (320,76KB)

PDFZWŚ LSR 23-27 Całość.pdf (1,52MB)

DOCStatut z komentarzem.doc (86,50KB)

DOCXFromularz konsultacji LSR.docx (23,10KB)