Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Numer identyfikacyjny (producenta)

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że numer identyfikacyjny nadawany jest przed Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o nadanie tego numeru znajdują się pod adresem www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html