Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu  29  SIERPNIA 2023 r.

w Centrum Usług Społecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

 w Kłobucku przy ul. Sportowej 14.

o godz. 12.00 - I termin, o godz. 12.15 - II termin

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
  5. Przyjęcie Uchwały zatwierdzającej zmiany w Statucie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Pytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

 

                                                                                                                     

                                                  W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                     Witold Łacny                                       

PDFOrzeczenie-31603694.pdf (110,97KB)

DOCXStatut LGD Zielony Wierzchołek Śląski w Kłobucku - 29.08.2023.docx (38,44KB)