Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” informuje, że od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 w biurze LGD przy ul. Staszica 12 w Kłobucku można skorzystać z bezpłatnego doradztwa dotyczącego możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR Na doradztwo zapraszamy osoby fizyczne, mikro i małych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, osoby prawne, spółki cywilne oraz przedstawicieli JST i ich jednostek z obszaru LGD czyli terenu powiatu kłobuckiego oraz Gminy Blachownia. Doradztwa udzielają pracownicy biura i może mieć formę doradztwa indywidualnego lub grupowego.

Jednocześnie informujemy, że LGD prowadzi rejestr podmiotów, którym udzielono doradztwa. Beneficjent po zakończonym doradztwie wypełnia kartę udzielonego doradztwa, jak również ankietę oceny udzielonego doradztwa.

Na spotkanie z doradcą można umówić się telefonicznie 34 317 25 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej