Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY OZE

PDFRAJD ROWEROWY - plakat.pdf (740,89KB)

 

LGD Zielony Wierzchołek Śląska zaprasza na rajd rowerowy OZE połączony z konkursami wiedzy

START: 8 październik (niedziela) godz.  9.00, Rynek w Przystajni. 

Warunkiem udziału w Rajdzie jest wypełnienie Karty zgłoszenia na rajd rowerowy - druk poniżej oraz złożenie jej w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska bądź przesłanie podpisanego scanu na adres biuro@lgd-klobuck.pl

Podczas rajdu przeprowadzone będzie 5 konkursów:

  1. Konkurs wiedzy o UE
  2. Konkurs wiedzy o OZE
  3. Konkurs wiedzy o funkcjonowaniu LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
  4. Konkurs wiedzy o zrealizowanych projektach na obszarze LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
  5. Konkurs wiedzy o Atrakcjach turystycznych obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym konkursie wybierając go w karcie zgłoszenia..

Warunkiem udziału w Konkursie wiedzy jest wypełnienie Karty zgłoszenia w konkursie - druk poniżej oraz złożenie jej w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska bądź przesłanie podpisanego scanu na adres biuro@lgd-klobuck.pl

 

DOCXZałącznik nr 2 - Karta zgłoszenia na rajd.docx (3,51MB)

DOCXZałącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do konkursu.docx (3,50MB)

 

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowych informacji na temat rajdu i konkursów udziela Elżbieta Wachowska  - telefon 664366324

bądź pod adresem e-mail: biuro@lgd-klobuck.pl

 

DOCXRegulamin Rajdu OZE.docx (3,54MB)

DOCXZałącznik nr 3 - Regulamin konkusów podczas rajdu rowerowego OZE.docx (3,54MB)

DOCXZałącznik nr 1 - Klauzula RODO.docx (3,41MB)