Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury

 

logo projektu.png

 

Opublikowano dnia: 03 stycznia 2024

W dniu 11.12.2023r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację Projektu współpracy "„Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury”" o akronimie SARDINIA.

Projekt realizowany będzie przez 5 Lokalnych Grup Działania:

  1. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” – województwo śląskie
  2. Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" – województwo świętokrzyskie
  3. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" – województwo świętokrzyskie
  4. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – województwo pomorskie
  5. Gruppo di Azione Locale Campidano (Local Action Group Campidano) - Włochy

Przedmiotem Umowy jest:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  3. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Celem projektu jest wymiana wiedzy i wymiana dobrych praktyk przez uczestników projektu współpracy w zakresie możliwości zwiększenia atrakcyjności  obszaru objętego LSR w aspekcie atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i aktywizacji mieszkańców w zakresie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Promocja lokalnego dziedzictwa regionów objętych projektem współpracy oraz transfer wiedzy w tym zakresie oraz budowa wspólnego kanału promocji.

 

Łączna kwota pomocy finansowej to 1 073 760 zł.

sardinia krajobraz.png

Opublikowano dnia: 29 Kwietnia 2024

Zapytanie ofertowe na organizację spływu kajakowego w ramach Projektu współpracy pn. „Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” o akronimie SARDINIA.

W ramach w/w zadania wykonawca zapewni::

- ubezpieczenie

- zapewnienie kajaków dla 100 osób i ich transport                                                                                                   

- wyżywienie na zakończenie spływu

- przygotowanie trasy spływu (test trasy, wyznaczenie ciekawych miejsc do zatrzymania) 

- przygotowanie fotorelacji ze spływu

- poprowadzenie uczestników spływu

- serwis kajakowy

Spływ kajakowy zorganizowany będzie na terenie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” (trasa ok. 4 godzin)  atrakcje turystyczne obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska.

Rajd będzie zorganizowany dla 100 uczestników, nie określamy grupy docelowej – każdy zainteresowany może uczestniczyć. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony kajak.

Wymogi: min. 3-letnie doświadczenie w organizacji spływów kajakowych.

Forma - umowa zlecenie bądź rachunek/faktura.

Termin realizacji - 26 maja 2024.

Wartość oferty w kwocie brutto.

Oferty proszę składać do dnia 05.05.2024 do godz. 15.00 w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska, Kłobuck, ul. Staszica 12

sardinia krajobraz.png

Opublikowano dnia: 29 Kwietnia 2024

Zapytanie ofertowe na organizację rajdu rowerowego w ramach Projektu współpracy pn. „Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” o akronimie SARDINIA.

W ramach w/w zadania wykonawca zapewni::

- ubezpieczenie                                                                                                   

- wyżywienie (wraz z poczęstunkami regionalnymi na trasie) 

- przygotowanie trasy rajdu (objazd testowy trasy, wyznaczenie ciekawych miejsc do zatrzymania/zwiedzania) 

- przygotowania mapki z trasą i punktami zatrzymania 

- wykonanie zdjęć do folderu (miejsca zatrzymania) 

- przygotowania folderu (skład i druk [wraz z mapą) 

- poprowadzenie uczestników rajdu

- wykonanie fotorelacji z rajdu rowerowego

- serwis rowerowy

Rajd rowerowy zorganizowany będzie na terenie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” (trasa 30 km)  atrakcje turystyczne obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska.

Rajd będzie zorganizowany dla 100 uczestników, nie określamy grupy docelowej – każdy zainteresowany może uczestniczyć. Każdy z uczestników będzie miał swój własny rower.

Wymogi: min. 3-letnie doświadczenie w organizacji rajdów rowerowych.

Forma - umowa zlecenie bądź rachunek/faktura.

Termin realizacji - 25 maja 2024.

Wartość oferty w kwocie brutto.

Oferty proszę składać do dnia 05.05.2024 do godz. 15.00 w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska, Kłobuck, ul. Staszica 12

sardinia krajobraz.png

Opublikowano dnia: 18 kwiecień 2024

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny organizowany w ramach projektu współpracy pn. „Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Poddziałanie 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, który odbędzie się na obszarze Stowarzyszenia Pólnocnokaszubskiej Grupy Rybackiej.

DOCXRegulamin rekrutacji.docx (109,83KB)

DOCXKarta zgloszeniowa - wyjazd studyjny na Pomorze.docx (107,30KB)

DOCXHarmonogram wyjazdu studyjnego - Pomorze.docx (26,14KB)

 

sardinia krajobraz.png

Opublikowano dnia: 16 luty 2024

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny organizowany w ramach projektu współpracy pn. „Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Poddziałanie 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, który odbędzie się na obszarze Gruppo di Azione Locale Campidano (Local Action Group Campidano).

DOCXOgłoszenie.docx (104,90KB)

DOCXKarta zgloszeniowa - Zielony Wierzchołek Śląska.docx (107,35KB)

DOCXRegulamin.docx (109,97KB)

 

sardinia krajobraz.png

 

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe na zakup gadżetów reklamowych na potrzeby  Projektu współpracy „Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” (akronim: SARDINIA) w LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.

DOCXzapytanie ofertowe gadżety.docx (99,88KB)

PNGlogo projektu.png (125,41KB)

 

sardinia krajobraz.png

 

 

Opublikowano dnia: 03 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu współpracy „Swojskie Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” (akronim: SARDINIA) w LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.

DOCXzapytanie ofertowe koordynator ZWŚ.docx (95,11KB)