Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury

 

logo projektu.png

 

Opublikowano dnia: 03 stycznia 2024

W dniu 11.12.2023r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację Projektu współpracy "„Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury”" o akronimie SARDINIA.

Projekt realizowany będzie przez 5 Lokalnych Grup Działania:

  1. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” – województwo śląskie
  2. Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" – województwo świętokrzyskie
  3. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" – województwo świętokrzyskie
  4. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – województwo pomorskie
  5. Gruppo di Azione Locale Campidano (Local Action Group Campidano) - Włochy

Przedmiotem Umowy jest:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  3. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

 

Łączna kwota pomocy finansowej to 1 073 760 zł.

sardinia krajobraz.png

 

Opublikowano dnia: 16 luty 2024

DOCXOgłoszenie.docx (104,90KB)

DOCXKarta zgloszeniowa - Zielony Wierzchołek Śląska.docx (107,35KB)

DOCXRegulamin.docx (109,97KB)

 

sardinia krajobraz.png

 

Opublikowano dnia: 19 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe na zakup gadżetów reklamowych na potrzeby  Projektu współpracy „Swoiste Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” (akronim: SARDINIA) w LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.

DOCXzapytanie ofertowe gadżety.docx (99,88KB)

PNGlogo projektu.png (125,41KB)

 

sardinia krajobraz.png

 

 

Opublikowano dnia: 03 stycznia 2024

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu współpracy „Swojskie Atrakcje Rodzimego Dziedzictwa Inicjatywą Nowych Inspiracji Agrokultury” (akronim: SARDINIA) w LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.

DOCXzapytanie ofertowe koordynator ZWŚ.docx (95,11KB)