Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy członków organów stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" oraz naszych członków i beneficjentów do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. w budynku Centrum Usług Społecznych w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 o godzinie 16.30.