Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wymagania konieczne wobec kandydata

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji
 • Znajomość zagadnień związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 • Samodzielność
 • Zaangażowanie
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Kreatywność

Wymagania pożądane wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków); 
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania projektów na terenach wiejskich;
 • Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w realizacji projektów ze środków UE
 • Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów
 • Prawo jazdy kat. B.

 

OPIS STANOWISKA PRACY:

Specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR, animacji, promocji i informacji będzie podlegał bezpośrednio kierownikowi biura LGD oraz Zarządowi LGD. Celem stanowiska pracy jest monitoring realizacji LSR i planu komunikacji, kompleksowe informowanie o działalności Stowarzyszenia, podejmowanie działań w zakresie aktywizacji i animacji lokalnej społeczności. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji możliwych do realizacji w ramach LSR. 
 • Prawidłową realizację planu komunikacji społecznej.
 • Prawidłową realizację procedur wyboru projektów w ramach działania 19.2.
 • Realizację procedury monitorowania i ewaluacji LSR 2014-2020.
 • Realizację procedury naboru  i rozliczania projektów parasolowych. 
 • Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia z innych     źródeł niż PROW 2014-2020.
 • Planowanie, organizacja i koordynowanie wydarzeń o charakterze promocyjnym, animacyjnym i aktywizacyjnym realizowanych przez Stowarzyszenie. 
 • Współpraca z usługodawcami i producentami w ramach promocji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W wyniku przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta. Lista ofert spełniająca wymagania formalne: 1. Marek Sroka 42-152 Wilkowiecko 

Wymagane dokumenty należy złożyć na adres:

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck

do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR, animacji, promocji i informacji” – decyduje data wpływu do Biura LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.

Obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę.

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” pod nr telefonu 34 317-25-30.

PDFOgłoszenie o naborze 2024.pdf (407,60KB)

PDFKlauzula informacyjna - LGD - nabór na stanowisko.pdf (122,49KB)