Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji LSR. Grupa Robocza w składzie  Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Elżbieta Wachowska – Prezes Zarządu przeprowadziła badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR opierając się na dotychczasowej realizacji przedsięwzięć, zaistniałych zmianach prawnych oraz wytycznych. W wyniku analizy i oceny danych wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 

Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę proszę przesłać mailowo na adres  (najlepiej do dnia 30.04.2024 r.). Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Stanowisko Grupy Roboczej dotyczące zmian w LSR:

PDFStanowisko Grupy Roboczej ds. aktualizacji LSR 23.04.2024.pdf (589,02KB)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020 (LSR):

PDFLSR_2014-2020 _ werja najnowsza aktualizacja kwiecień 2024.pdf (2,81MB)

Formularz proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Wierzchołek Śląska na lata 2014-2020:

DOCXformularz-uwag-i-propozycji-zmian-w-lsr.docx (120,27KB)
PDFformularz-uwag-i-propozycji-zmian-w-lsr.pdf (600,11KB)
 

Zapraszamy Państwa również do oceny funkcjonowania LGD oraz badania poziomu satysfakcji mieszkańców (ocena jakości życia na obszarze LGD)

W związku z monitorowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" zwraca się również z prośbą skierowaną do mieszkańców obszaru objętego LSR o wypełnienie załączonych ankiet w celu zbadania poziomu satysfakcji i jakości w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOCankieta-ocena-funkcjonowania-lgd_02-2022.doc (228,00KB)
PDFankieta-ocena-funkcjonowania-lgd_02-2022.pdf (521,50KB)

DOCankieta-poziom-satysfakcji-mieszkancow_02-2022.doc (240,50KB)
PDFankieta-poziom-satysfakcji-mieszkancow_02-2022.pdf (526,63KB)
 

Wypełnione ankiety poświęcone ocenie funkcjonowania LGD oraz badaniu poziomu satysfakcji mieszkańców (ocena jakości życia na obszarze LGD) prosimy przesłać mailowo na adres biuro@lgd-klobuck.pl.

Uwagi zebrane z ankiet będą również pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

- dziękujemy za poświęcony czas.