Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Centrum Informacji Turystycznej wraz z wyposażeniem turystycznym i elementami małej architektury

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,o której mowa  w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2022 poz. 943 z późn. zm.) tj. Centrum Informacji Turystycznej wraz z wyposażeniem turystycznym i elementami małej architektury w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

PDFLokalne kryteria wyboru Operacje własne.pdf (293,08KB)

PDFProcedura oceny i wyboru operacji własnych.pdf (1,32MB)

DOCXKARTA WERYFIKACJI.docx (60,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 Formularz zgłoszenia.docx (25,09KB)

PDFInformacja o operacji własnej Centrum informacji turystycznej.pdf (445,15KB)