Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY SARDINIA

PDFRAJD ROWEROWY SARDINIA - plakat.pdf (691,57KB)

PDFfolder_1.pdf (2,49MB)

PDFmapa_1.pdf (1,71MB)

LGD Zielony Wierzchołek Śląska zaprasza na rajd rowerowy SARDINIA 

START: 25 maj (sobota) godz.  10.30, Panki nad stawem

Warunkiem udziału w Rajdzie jest wypełnienie Karty zgłoszenia na rajd rowerowy - druk poniżej oraz złożenie jej w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska bądź przesłanie podpisanego scanu na adres biuro@lgd-klobuck.pl

 

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowych informacji na temat rajdu  udziela Elżbieta Wachowska  - telefon 664366324

bądź pod adresem e-mail: biuro@lgd-klobuck.pl

 

DOCXZałącznik nr 2 - Karta zgłoszenia na rajd SARDINIA.docx (232,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Klauzula RODO SARDINIA.docx (130,16KB)

DOCXRegulamin Rajdu SARDINIA.docx (255,58KB)