Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

KONSULTACJE ZMIAN LSR ORAZ PROCEDUR NA LATA 2023-2027


Zapraszamy do konsultowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA oraz procedur na lata 2023-2029. Konsultacje potrwają do dnia 26 czerwca do godz. 9.00. Formularz uwag do LSR można przesłać mailowo (biuro@lgd-klobuck.pl), pocztą lub osobiście (42-100 Kłobuck, ul. Staszica 12). Decyduje termin wpływu do biura LGD. Tel kontaktowy 343172530.

DOCXformularz-uwag-i-propozycji-zmian-w-lsr 2.docx (20,21KB)

PDFProcedury wyboru i oceny grantobiorców_3.7.pdf (2,00MB)
PDFKryteria dla projektów grantowych efs.pdf (549,38KB)
PDF1. Procedura oceny i wyboru Grantobiorców w ramach projektów grantowych efs.pdf (655,46KB)
PDFZał nr 2 do Procedury Wzór Karty weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu efs.pdf (574,93KB)
PDFZał nr 3 do Procedury Wzór Karty oceny kryteriów wyboru dostępu efs.pdf (665,19KB)
PDF_Procedury wyboru operacji LGD_4.5 PSWPR.pdf (1,67MB)
PDFProcedura ustalania i zmiany niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.pdf (416,76KB)
PDFREGULAMIN Rady Konsultacje.pdf (170,50KB)
PDFZWŚ_1 LSR 23-27 do konsultacji.pdf (2,11MB)