Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Operacje własne brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej LGD Zielony Wierzchołek Śląska www.lgd-klobuck.pl w dniu 15.05.2024r. informacji o planowanych do realizacji operacjach własnych w ramach przedsięwzięć:

 2.1.4 Promocja dziedzictwa kulturowo historycznego obszaru LSR   

Operacja pn.  Dzieje Hutnictwa Rud Żelaza w Dolinie Pankówki i Liswarty na obszarze LGD

Operacja pn.  Promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska

Operacja pn. 10 lat na Liswarciańskim Szlaku Rowerowym

Operacja pn. Historia Września 39' na obszarze LGD

Operacja pn.  Jarmark nad Liswartą. Liswarta Rozkręca

2.2.3 Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru z zakresu bezpieczeństwa.

Operacja pn. Wiedza na Wagę Życia

 LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji,  żaden podmiot, inny niż Lokalna Grupa Działania, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych, po pozytywnej ocenie wniosku przez Radę LGD, LGD przekaże wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną do Zarządu Województwa Śląskiego.