Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Operacja własna brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej LGD Zielony Wierzchołek Śląska www.lgd-klobuck.pl w dniu 16.05.2024r. informacji o planowanych do realizacji operacjach własnych w ramach przedsięwzięcia:

1.1.4 Centrum Informacji Turystycznej

 LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot, inny niż Lokalna Grupa Działania, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych, po pozytywnej ocenie wniosku przez Radę LGD, LGD przekaże wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną do Zarządu Województwa Śląskiego.