Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

INNOWACYJNOŚĆ W BIZNESIE - Szkolenie

ekomex_1_064_KS2_3739_obrabiarka.jpeg


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

serdecznie zaprasza na OTWARTE SZKOLENIE

Tematyka szkolenia:

"Innowacyjność - narzędzia do rozwoju biznesu"

Czas szkolenia: 2h.

Grupa docelowa: osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą, małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne, przedsięwzięcia typu start-up.

 

Cel szkolenia: w związku z możliwościami płynącymi między innymi z wdrażania funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020, zwiększenie świadomości potrzeb rozwoju innowacyjnych rozwiązań, poszerzenie wiedzy z zakresu nowych strategii rozwoju przedsięwzięć, nabycie umiejętności tworzenia analizy PESTEL oraz krzywej wartości innowacji.

 

Poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku

godz. 16.00

Urząd Miejski w Kłobucku

ul. 11 Listopada 6

 

Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Maternicki

  • od 2013 - wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

  • 2015-2016 - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację

w biurze LGD tel. 34 317-25-30 lub drogą mailową

 

Pełna treść zaproszenia:

DOCZaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców - innowacje_05-12-2016.doc (273,50KB)