Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

WAŻNA INFORMACJA - konkurs w ramach Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

JPEGRPWS.jpeg (21,44KB)
Uprzejmie informujemy, że Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje w dniu 5 stycznia br. (czwartek) w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa, godz. 9.00-13.00) spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT oraz Poddziałanie 10.3.5. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

Spotkanie dedykowane jest potencjalnym Wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 10.3 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.3.1/10.3.2/10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT/RIT/wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.  Podczas szkolenia omówione będą zagadnienia dotyczące specyfikacji konkursu, m. in. pojęcie rewitalizacji, zakres wsparcia oraz zasady aplikowania o środki w ramach działania, kwalifikowalność wydatków, kryteria oceny projektów.

Szczegółowe informacje nt. spotkania oraz  formularz zgłoszeniowy dostępne są pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_w_ramach_osi_priorytetowej_x_2016_12_28