Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. organizuje w dniu 16.01.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kłobucku bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej”.

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich, w szczególności zainteresowanych uzyskaniem dotacji z działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tematyka spotkania:

  1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców.
  2. Aktualne możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej (m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
  3. Omówienie działania 3.2 RPO WSL, w tym: kwalifikowalność wydatków, kryteria wyboru projektów, Lokalny System Informatyczny.

Termin i miejsce spotkania:

Termin spotkania: 16 stycznia 2017 r.  

Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00.

Godz. spotkania: 10.00 – 13.00.

Miejsce: Urząd Miejski w Kłobucku, Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, Sala Sesyjna.


Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: .

Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-mail: .

Formularz zgłoszeniowy: DOCformularz_zgloszeniowy_2017_01_16.doc (127,50KB)