Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje JOWES

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (JOWES) zaprasza mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" na konsultacje do biura stowarzyszenia w Kłobucku, przy ul. Staszica 12.

Harmonogram dyżurów w I kwartale 2017 roku znajduje się poniżej:
XLSHarmonogram styczeń - marzec 2017.xls (43,50KB)

W ramach projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego oferuje usługi doradztwa oraz doradztwa specjalistycznego.

Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem Podmiotów Ekonomii Społecznej. Doradca przedstawi podstawy prawne funkcjonowania danej organizacji oraz pomoże w zrobieniu pierwszych kroków w kierunku założenia organizacji. Zachęcamy również do korzystania z doradztwa w przypadku zaistnienia problemów lub wątpliwości w bieżącym funkcjonowaniu organizacji.

Doradztwo specjalistyczne obejmuje:

  • Doradztwo prawne: konsultacje statutu organizacji, tworzenie umów, rejestracja organizacji, tworzenie dokumentów założycielskich, tworzenie pism itp.
  • Doradztwo księgowe: rozwiązywanie problemów bieżących dotyczących prowadzenia księgowości, problemy w interpretacji przepisów, faktury, rachunki, sprawozdania finansowe itp.
  • Doradztwo marketingowe: tworzenie kampanii reklamowych, funkcjonowanie organizacji w Internecie, tworzenie marki, identyfikacja wizualna organizacji itp.