Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Posiedzenie Zarządu LGD

W dniu 18.01.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD "Zielony Wierzchołek Śląska", na którym dokonano zmiany osób pełniących funkcje Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika. W wyniku wyborów aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:

  1. Witold Łacny – Prezes Zarządu

  2. Elżbieta Wachowska – Wiceprezes Zarządu

  3. Anna Kulej – Skarbnik

  4. Jerzy Zakrzewski – Członek Zarządu

  5. Marek Prubant – Członek Zarządu

  6. Zbigniew Sosin – Członek Zarządu

  7. Maciej Biernacki – Członek Zarządu

  8. Halina Kmieć – Członek Zarządu

  9. Robert Matyszczak – Członek Zarządu

  10. Bożena Wieloch – Członek Zarządu

 

Osoby wybrane na Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika były jedynymi kandydatami na te stanowiska.

 

Zarząd LGD dziękuje ustępującemu Prezesowi Jerzemu Zakrzewskiemu oraz Wiceprezesowi Markowi Prubantowi za zaangażowanie i pracę na dotychczasowych stanowiskach.