Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji i LSR

 

Zmiana kryteriów wyboru operacji - Konsultacje ze społecznością lokalną

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji dla projektów innych niż LGD (przedsiębiorcy) i Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Po pierwszych przeprowadzonych naborach wniosków pojawiły się głosy osób zainteresowanych przyznaniem pomocy oraz radnych LGD oceniających wnioski, by skonsultować obecne kryteria w oparciu o zdobyte doświadczenie i spostrzeżenia po pierwszych naborach. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przedstawienie swoich uwag i propozycji zmian.

 

Obecne kryteria wyboru projektów (projekty dla przedsiębiorców):

PDFKryteria wyboru projektów_projekty dla przedsiębiorców.pdf (310,08KB)

Proponowane zmiany kryteriów wyboru operacji (projekty dla przedsiębiorców):

PDFKryteria wyboru projektów dla przedsiębiorców_projekt zmian_21-03-2017.pdf (308,49KB)
 

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy na spotkania, które odbędą się w nst. terminach:

•     30 marca 2017 r., godz. 14:00 w Krzepicach

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach, ul. Krótka 2,

•     4 kwietnia 2017 r., godz. 14:00 w Kłobucku

- Restauracja „Wenecka”, ul. Częstochowska 39,

•     5 kwietnia 2017 r., godz. 14:00 w Blachowni

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni, ul. Sportowa 1.

 

Jeśli Państwo nie mogą wziąć udziału w spotkaniach, prosimy o przedstawienie swojej opinii drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w biurze LGD.

 

Biuro LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

ul. Staszica 12

42-100 Kłobuck

tel. 34 317 25 30