Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ważna informacja! - Spotkania szkoleniowe dla przedsiębiorców

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE dotyczące możliwości dofinansowania na:

  • zakładanie nowej działalności gospodarczej
  • rozwijanie działalności gospodarczej

Na ww. szkoleniach każdy uczestnik będzie mógł uzyskać informacje na temat: możliwości pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że na spotkaniach informacyjnym odbędą się również konsultacje, podczas których będzie można wyrazić opinię co do zmian w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014–2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru. Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego z gmin: Blachownia, Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka do uczestnictwa w spotkaniach.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów tel. 34 3172530, 795444328, 795444324, 664 366 324 lub drogą mailową  najpóźniej do dnia poprzedzającego dane spotkanie.

 

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE DATA  GODZINA
Krzepice

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach

ul. Krótka 2 

30.03.2017 14.00-17.00
Kłobuck

Restauracja „Wenecka” w Kłobucku

ul. Częstochowska 39

04.04.2017 14.00-17.00
Blachownia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni

ul. Sportowa 1

05.04.2017 14.00-17.00