Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w Częstochowie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej.

Tematyka spotkania:

  1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  2. Aktualne możliwości uzyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (m.in.: środki Powiatowych Urzędów Pracy oraz operatorów wybieranych w ramach poddziałania 7.3.2 oraz 7.3.3 RPO WSL, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

  3. Inne formy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. szkolenia).

 

Termin i miejsce spotkania:

Termin spotkania: 21 kwietnia 2017 r.  

Rejestracja w godzinach: 9.45-10.00.

Godz. spotkania: 10.00 – 13.00.

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 3.


Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: . Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, Tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-mail: .

DOCformularz zgłoszeniowy_2017_04_21.doc (70,00KB)