Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD


Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2017 r.

w Restauracji „WENECKA” w Kłobucku, ul. Częstochowska 39

o godz. 15.45 - I termin, o godz. 16.00 - II termin

 

Treść powiadomienia

PDFPROGRAM_WalnegoZebraniaCzłonków_13.04.2017.pdf (265,15KB)