Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR i kryteriach wyboru projektów - Stanowisko Grupy Roboczej

ZWS_logo_jpg.jpeg

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu pierwszych naborów, pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Z pierwszym dniem marca została powołana Grupa Robocza w składzie: Maciej Buchliński – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR. Zadaniem Grupy było zebranie uwag i wniosków zgłaszanych podczas szkoleń i konsultacji a także badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na szkoleniach i podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozowju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi LGD Zielony Wierzchołek Śląska i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie Ankiety, którą znajdą Państwo poniżej. Wypełnioną Ankietę prosimy przesłać mejlowo na adres lub złożyć osobiście w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska w Kłobucku przy ul. Staszica 12. Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriach wyboru projektów.

 

Stanowisko Grupy Roboczej dotyczące zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru projektów

PDFStanowisko Grupy Roboczej.pdf (55,27KB)
 

Załącznik nr 1

PDFLSR_2014-2020 zmieniana 06.04.2017.pdf (1,17MB)


Załącznik nr 2

PDFKryteria wyboru projektów dla przedsiębiorców_projekt zmian_21-03-2017 zał 2.pdf (366,24KB)
 

 

Ankieta dotycząca proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na lata 2014-2020 i kryteriach wyboru projektów

ODTANKIETA LSR.odt (18,33KB)