Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

  • Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 28.06.2024 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje własne w ramach naboru nr 1/2024/OW, .2/2024/OW, 3/2024/OW, 4/2024/OW, 5/2024/OW, 6/2024/OW, 7/2024/OW.

     

     

  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz procedur wyboru operacji w ramach PS WPR oraz EFS+

    Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2024r. o  godzinie 16:00  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 

  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” zaprasza Członków LGD na  SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu  28 CZERWCA 2024 r. w Centrum Usług Społecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 o godz. 9.00 - I termin, o godz. 9.15 - II termin

Więcej aktualności

Gminy partnerskie