Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

  • Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny organizowany w ramach projektu współpracy pn. „Otwieramy się na Zieloną Energię” o akronimie OZE w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Poddziałanie 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, które odbędzie się na obszarze LAG Göttingerland – Niemcy.

  • Serdecznie zapraszamy członków organów stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" oraz naszych członków i beneficjentów do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. w budynku Centrum Usług Społecznych w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 o godzinie 16.30.

  • Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" zgodnie z Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowisko pracy w Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" na podstawie § 14 unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy.

  • Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 24.10.2023 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru nr 1/2023.

Więcej aktualności

Gminy partnerskie