Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Aktualności

 • Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz procedur wyboru operacji w ramach PS WPR oraz EFS+

  Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2024r. o  godzinie 16:00  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 

 • Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” zaprasza Członków LGD na  SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w dniu  28 CZERWCA 2024 r. w Centrum Usług Społecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 o godz. 9.00 - I termin, o godz. 9.15 - II termin

 • W związku z umieszczeniem na stronie internetowej LGD Zielony Wierzchołek Śląska www.lgd-klobuck.pl w dniu 16.05.2024r. informacji o planowanych do realizacji operacjach własnych w ramach przedsięwzięcia:

  1.1.4 Centrum Informacji Turystycznej

   LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 14.06.2024r. żaden podmiot, inny niż Lokalna Grupa Działania, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych, po pozytywnej ocenie wniosku przez Radę LGD, LGD przekaże wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną do Zarządu Województwa Śląskiego.

 • W związku z umieszczeniem na stronie internetowej LGD Zielony Wierzchołek Śląska www.lgd-klobuck.pl w dniu 15.05.2024r. informacji o planowanych do realizacji operacjach własnych w ramach przedsięwzięć: 2.1.4 Promocja dziedzictwa kulturowo historycznego obszaru LSR      2.2.3 Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru z zakresu bezpieczeństwa. LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 13.06.2024r. żaden podmiot, inny niż Lokalna Grupa Działania, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych, po pozytywnej ocenie wniosku przez Radę LGD, LGD przekaże wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną do Zarządu Województwa Śląskiego.

   

 • LGD Zielony Wierzchołek Śląska zaprasza na spływ kajakowy SARDINIA

  START:: 26 maj (niedziela) godz.  10.30, Szyszków nad Liswartą.