Flaga UE Logo Leader Logo LGD Zielony Wierzhołek Śląska Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

WAŻNE! - Ogłoszenia o naborach wniosków

 

FOTO-Nabory_2017.jpeg

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

ogłasza nabory wniosków

o przyznanie pomocy finansowej w zakresie następujących przedsięwzięć:

 

  • PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ
  • OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO
  • ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ
  •  

wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR)

 

Termin składania wniosków:
od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 30 maja 2017 roku do godziny 15:30.

 

Więcej informacji w zakładce PROW 2014-2020